Lähteet:


 • Bardy, M. & Salmi, M. & Heino, T. 2002. Lasten osallisuus - keitä me olemme, mihin me kuulumme ja kuinka me elämme. Teoksessa em. kirjoittajat Mikä lapsiamme uhkaa?
 • Bardy, M.& Känkänen, P. 2005. Omat ja muiden tarinat. Ihmisyyttä vaalimassa.
 • Blatner, A. 1995. Toiminnalliset menetelmät terapiassa ja koulutuksessa.
 • Giddens, T. 1992. The Transformantion of Intimacy.
 • Hohentahal-Antin, L. 2009. Kutkuttavaa taidetta, Taidetoimintaa seniori ja vanhustyössä.
 • Hyyppä, M.T. & Liikanen, H-L. 2004. Kulttuuri ja terveys.
 • Kaivola, T & Launila, H. 2007. Hyvä työpaikka.
 • Kuisma, P. Systeeminen organisaatio. Kaiku viesti 3/2008.Valtiokonttorin lehti työhyvinvoinnista ja riskienhallinnasta. www.valtiokonttori.fi/download/noname/{8311A850....
 • Känkänen Päivi(2013) Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa –kohti tilaa ja kokemuksia.
 • Laine, P. 2012. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät työntekijän ja työyhteisön tukena. Teoksessa Luovuutta työhön. Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin ja työyhteisön välineenä.
 • Launis, K. (1997) Moniammatillisuus ja rajojen ylitykset asiantuntijatyössä.Teoksessa Kirjonen J. & Remes P. & Eteläpelto A. (toim.) Muuttuva asiantuntijuus.
 • Loyd, A. 2014. Rakkauden periaate.
 • Leijala-Marttila, M . 2011. M. Kuvataide ja psykoterapia – kaksi suurta voimaa. Teoksessa Leijala-Marttila, M. & Huttula, K (toim.) Taidepsykoterapia. Psykoanalyyttinen näkökulma.
 • Lybeck, K. 2012. Työtä taiteella – ekspressiivisten taiteiden menetelmät työnohjauksessa. Teoksessa Luovuutta työhön. Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin ja työyhteisön välineenä.
 • Malchioldi, C.A. 2010. Taideterapian käsikirja.
 • Manni, M. 2010. Thanatos ja Libido. Montague Ullmanin uniryhmämenetelmä ja kuvan lisääminen uniryhmäprosessiin. http://siivola.org/surf/kirjallisuutta/Merja_Mann...
 • Manning C (2007). Work-related learning with the arts.
 • Mantere, H. 2007. Taiteen ja terapian yhteinen kuva. Teoksessa Rankanen M. & Hentinen H. & Mantere M-H (2007) Taideterapian perusteet.
 • Merikallio, I. 2014 Vilpittömästi välinpitämätön. Vapauta piilevien motiivien voimat.
 • Penman, R. 1992. Good theory and good practice: an argument in progress. Communication Theory, 2 (3).
 • Penman, R. 2000. Reconstructing communicating: Looking to the future.
 • Raami, A. 2018. Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä.
 • Rankanen, M. 2007. Taideterapiassa vaikuttavia ydinprosesseja. Teoksessa Rankanen M. & Hentinen H. & Mantere M-H (2007) Taideterapian perusteet
 • Riikonen, E. 2013. Työ ja elinvoima. Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja työhyvinvoinnin ytimeen?
 • Roos, S. & Mönkkönen, K. 2015. Ihmisisksi työssä työyhteisotaidoilla yhteistä vaikuttavuutta.
 • Saarinen, E & Lonka, K.2000. Muodonmuutos.
 • Seikkula, J & Arnkil, T. 2005. Dialoginen verkostotyö.
 • Seppänen-Järvelä, R & Vataja K. (toim). 2009. Työyhteisö uusille urille. Kehittäminen osaksi arjen työtä.
 • Seres, M. 1994. Luontosopimus.
 • Siivola, M. 2008. Unien opissa.
 • Siivola, M.2003. Tiedon sanat ymmärryksen kuvat. Ymmärryksellisen ryhmätyönohjauksen erityispiirteitä. http://siivola.org/markku/uni/suom_artikkeleita/ti...
 • Skolimowski, H. 2009. Let there be Light, The Mysterious of Cosmic Creativity.
 • Strandman-Suontausta, P. 2013. Vapautta vai vaikuttavuutta. Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle.
 • Sura Sirkka & Janhunen Tarja (2005). Miten käytän toiminnallisia menetelmiä. Psykodraamaohjaajat kertovat.
 • Taylor, J. (2009). Elämäni oivallus, kuinka toivuin aivohalvauksesta.
 • Tolle, E. 2002. Länäolon voima.
 • Tuisku Katinka. (2012). Luovuuden ja luovan toiminnan merkitys työhyvinvoinnille. Teoksessa Luovuutta työhön. Taidelähtöiset menetelmät työhyvinvoinnin ja työyhteisön välineenä.
 • Ullman, M. & Zimmerman, N.1982. Paljastavat Unet.
 • Vaden, T & Toivonen, V-M. 2013. Matka toistensa luo.
 • Williams Antony (2005). Visuaalinen ja toiminnallinen työnohjaus.

Internetsivut:

Valokuvat:

Merja Manni ©