Vedic  Art peruskurssi + jatkokurssit + maalauspäivät meren ranalla 7-11.8.2019 Pori

Kurssipaikka: Koivuniemen leirikeskus, Antoorantie 590, Pori

 IMG_20190511_222914jpg

Vedic Art on taidekoulutusmuoto, jolla voimme aktivoida luovuutta itsessämme. Luovuus ja kuvallinen kieli ovat syntymälahjojamme, joihin olemme saattaneet kadottaa elävää kosketusta suorituskeskeisenä aikakautenamme. Luova prosessi on intuitiivinen, kokeileva, yllättävä, oivalluksia tuottava ja parhaimmillaan se voi ohjata meitä kohti yksinkertaista, välitöntä ja elinvoimaista elämäntapaa sekä perimmäistä luontoamme. Vedic Artin 17 prinsiipin tehtävänä on herättää ja vapauttaa jokaisessa ihmisessä oleva liikkeellepaneva voima, joka käynnistää ja pitää yllä kaikilla elämänalueilla toimivaa luovaa prosessia. Maalausprosessin aikana voimme tiedostaa itsemme, kohtamme ja eri luomisvaiheet ensin kuvissa ja sitten elämässä. Kun alamme tekemään oikeita valintoja, luova prosessi tukee meitä.

Monet haaveilevat vuosia kiireettömästä pysähtymisestä ja maalaamisesta luonnosta. Kun onnistumme irrottautumaan aikakautemme vaatimuksista ja antamaan riittävästi aikaa luovalle pysähtymiselle luonnon olosuhteissa, otamme vastuuta toiveistamme ja luomme maaperää muutosten aktivoitumiselle.  Kurssille voivat osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneet itsen, oman ilmaisun ja luovuuden parissa työskentelemisestä. Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta tai piirtämisestä ei tarvita. Parhaimman hyödyn prosessista saa, kun voi irrottautua ja pysähtyä koko kurssiajaksi maalaamaan. Työskentely voi tällaisella kurssilla jatkua omaa rytmiä kuunnellen iltamyöhäiseen tai se voi alkaa aamua aistien vaikka meren rannalla.  

Peruskurssi sisältää kaikki 17 taiteen prinssiippiä.

Jatkokurssi sisältää maalaamisen lisäksi prinsiippien täydennykset, kosmiset viivat ja harjoituksia aivojen aktivoimiseksi.

Aloitamme keskiviikkona 7.8 klo 13.30 ja lopetamme sunnuntaina 11.8 klo 16.00. Voit tulla myös  oman aikataulusi mukaisesti

1-5 vuorokaudeksi maalaamaan, piirtämään, pysähtymään, rentoutumaan ja nauttimaan vanhan luotsitilan pihapiirin tunnelmasta sekä meren ja muun luonnon läheisyydestä.

IMG_20190510_125038jpg
___________________________________________________________________________________

Vedic Art peruskurssi Hyvinvointikeskus Feeniksissä, Porissa 3-5.5 ja 24-26.5.2019

____________________________________________________________________________________________


Uniryhmät Satakunnassa ja Pirkanmaalla

Tarkemmat tiedot:

Tuotteet - Uniryhmätyöskentely -sivulta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus Satakunnassa ja Pirkanmaalla


Työnohjauksessa pyrin mahdollistamaan dialogisen suhteen syntymistä, jotta pysähtyminen olennaisen ääreen mahdollistuu. Todellisen kommunikaation syntyminen ei ole kohtaamistilanteissamme itsestäänselvyys. Hyväksyvä ja myötätuntoinen tietoisen läsnäolon ilmapiiri mahdollistaa haastavillekin asioille avautumisen.  

Työnohjauksen alkuun järjestän tarvittaessa tutustumistyöskentelyn, jolta pohjalta jatkotyöskentelypäätöksen tekeminen on helpompaa. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävät työnohjausryhmät Satakunnassa ja Pirkanmmaalla


Työnohjausryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat käyttää taidelähtöisiä menetelmiä työnohjaustyöskentelyn yhteydessä. Mitään erityistä taiteellista suuntautumista ei tarvita, kiinnostus ja halukkuus menetelmien ja välineiden käyttämiseen riittää. 


Taidelähtöisen ryhmätyönohjaustyöskentelyn avulla voidaan tavoitella kosketusta muun muassa yhteisölliseen energisaatioon, elinvoimaan, innostukseen ja inspiraatioon perinteisten työnohjaushyötyjen ohella. 


Kaikki taide- ja kulttuurilähtöiset työskentelytavat tarjoavat samankaltaisia välineitä, joiden avulla voimme löytää tiedon ja älyn rinnalle kokemuksiamme ja tunteitamme heijastavia ja avaavia elämyksellisiä oivalluksia.


Taidelähtöisen työskentelyn kautta tulemme vahvistaneeksi yhteyttämme luovuuteemme ja saamme kosketuksen intuition ulottuvuuteen itsessämme. Luovat työskentelyprosessit toimivat parhaimmillaan aidon kohtaamisen ja jakamisen, yhteistyön, oivalluksen ja elämälle avautumisen foorumeina. Tutustu tarkemmin sivuilla kohtaan työnohjaus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät ja välineet asiakastyössä -koulutuspäivät 


Koulutuspäivien aikana tutustutaan kuvien ja taiteiden kieleen, tarkemmin paneudutaan taidemateriaalien käyttämiseen asiakastyön välineinä. Osallistujat hankkivat omakohtaista kokemusta taidemateriaalien käyttämisestä ja taidetyöskentelyyn liittyvistä näkökulmista. Materiaalien ja välineiden tuntemus ja kokemus niiden käyttämisestä auttaa työntekijää laajentamaan omaa työotettaan luovien menetelmien suuntaan. 


Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä erilaisista taidetyöskentelyn mahdollisuuksista ja perusmateriaalien käytöstä ja niiden ilmaisullisista mahdollisuuksista sekä saada omakohtaista kokemusta taidetyöskentelystä ja sen vaikutuksista. 


-------------------------------------------------------------------------

Vedic Art peruskurssit


Viiden päivän peruskurssi sisältää kaikki 17 taiteen prinsiippiä. Kurssin kokonaiskesto on 30 tuntia. Peruskurssi voidaan toteuttaa myös siten, että kokoat itse oman ryhmän, jossa vähintään 4 osallistujaa. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Työyhteisötyöskentely


Kauttani voi tilata yhteisön tarpeiden pohjalta rakennettavia kehittämispäiviä ja muita kehittämisprosesseja. Työskentelyn sisällöt voivat kohdistua esimerkiksi vuorovaikutuksen ja kommunikaation, keskusteluforumeiden rakentamisen ja yhteisöllisen energisaation lisäämiseen. Kehittämispäivien ympäristönä ja yhtenä välineenä voivat toimia myös erilaiset luonnon ympäristöt, jotka tukevat irrottautumista ja hyödyllistä prosessia. 


------------------------------------------------------------------------------------------------


Yhteydenotot: merja.manni@gmail.com

puh. 040-5484558


I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.