Vedic  Art peruskurssi, Hyvinvointikeskus Feeniksissä, Porissa 3-5.5 ja 24-26.5.2019Vedic Art on taidekoulutusmuoto, joka avaa tietä, jolla voimme aktivoida luovuutta itsessämme. Vedic Art koetaan maalaamalla, sitä ei voi teorian tavoin ilmaista sanoin. Se ei ole tyylisuunta, ismi tai uskonto. Käynnistyvän prosessin avulla suuntaudutaan etsimään tarvittavaa tietoa itsestä luovuuden ja intuition avulla. Prinsiipit auttavat meitä tulemaan tietoisiksi luomisen mekanismeista, luonnon toimintatavoista. Prinsiippien tehtävänä on herättää ja vapauttaa jokaisessa ihmisessä oleva liikkeellepaneva voima, joka käynnistää ja pitää yllä kaikilla elämänalueilla toimivaa luovaa prosessia. Kyse on eri luomisvaiheiden tiedostamisesta, ensin kuvissa - sitten elämässä. Kun alamme tehdä oikeita valintoja, luonto antaa tukensa meille. Menetemä perustuu tuhansia vuosia vanhaan taitoon käsitellä vapaata luovuutta. Kurssille voivat osallistua kaikki, jotka ovat kiinnostuneet oman ilmaisun ja luovuuden parissa työskentelemisestä. Aikaisempaa kokemusta maalaamisesta tai piirtämisestä ei tarvita.

Peruskurssi sisältää kaikki 17 taiteen prinsiippiä. Kurssin kokonaiskesto on (30 tuntia). Maalausmateriaalit eivät sisälly kurssihintaan.  Ilmoittautuneille laitetaan ohjeet tarvikkeista.

Aloitamme perjantaina, jolloin työskennellään klo 16-20, jatkamme lauantaina ja sunnuntaina klo 10-18.30.

____________________________________________________________________________________________


Uniryhmät Satakunnassa ja Pirkanmaalla

Tarkemmat tiedot:

Tuotteet - Uniryhmätyöskentely -sivulta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus Satakunnassa ja Pirkanmaalla


Työnohjauksessa pyrin mahdollistamaan dialogisen suhteen syntymistä, jotta pysähtyminen olennaisen ääreen mahdollistuu. Todellisen kommunikaation syntyminen ei ole kohtaamistilanteissamme itsestäänselvyys. Hyväksyvä ja myötätuntoinen tietoisen läsnäolon ilmapiiri mahdollistaa haastavillekin asioille avautumisen.  

Työnohjauksen alkuun järjestän tarvittaessa tutustumistyöskentelyn, jolta pohjalta jatkotyöskentelypäätöksen tekeminen on helpompaa. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävät työnohjausryhmät Satakunnassa ja Pirkanmmaalla


Työnohjausryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat käyttää taidelähtöisiä menetelmiä työnohjaustyöskentelyn yhteydessä. Mitään erityistä taiteellista suuntautumista ei tarvita, kiinnostus ja halukkuus menetelmien ja välineiden käyttämiseen riittää. 


Taidelähtöisen ryhmätyönohjaustyöskentelyn avulla voidaan tavoitella kosketusta muun muassa yhteisölliseen energisaatioon, elinvoimaan, innostukseen ja inspiraatioon perinteisten työnohjaushyötyjen ohella. 


Kaikki taide- ja kulttuurilähtöiset työskentelytavat tarjoavat samankaltaisia välineitä, joiden avulla voimme löytää tiedon ja älyn rinnalle kokemuksiamme ja tunteitamme heijastavia ja avaavia elämyksellisiä oivalluksia.


Taidelähtöisen työskentelyn kautta tulemme vahvistaneeksi yhteyttämme luovuuteemme ja saamme kosketuksen intuition ulottuvuuteen itsessämme. Luovat työskentelyprosessit toimivat parhaimmillaan aidon kohtaamisen ja jakamisen, yhteistyön, oivalluksen ja elämälle avautumisen foorumeina. Tutustu tarkemmin sivuilla kohtaan työnohjaus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät ja välineet asiakastyössä -koulutuspäivät 


Koulutuspäivien aikana tutustutaan kuvien ja taiteiden kieleen, tarkemmin paneudutaan taidemateriaalien käyttämiseen asiakastyön välineinä. Osallistujat hankkivat omakohtaista kokemusta taidemateriaalien käyttämisestä ja taidetyöskentelyyn liittyvistä näkökulmista. Materiaalien ja välineiden tuntemus ja kokemus niiden käyttämisestä auttaa työntekijää laajentamaan omaa työotettaan luovien menetelmien suuntaan. 


Tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä erilaisista taidetyöskentelyn mahdollisuuksista ja perusmateriaalien käytöstä ja niiden ilmaisullisista mahdollisuuksista sekä saada omakohtaista kokemusta taidetyöskentelystä ja sen vaikutuksista. 


-------------------------------------------------------------------------

Vedic Art peruskurssit


Viiden päivän peruskurssi sisältää kaikki 17 taiteen prinsiippiä. Kurssin kokonaiskesto on 30 tuntia. Peruskurssi voidaan toteuttaa myös siten, että kokoat itse oman ryhmän, jossa vähintään 4 osallistujaa. 


----------------------------------------------------------------------------------------------


Työyhteisötyöskentely


Kauttani voi tilata yhteisön tarpeiden pohjalta rakennettavia kehittämispäiviä ja muita kehittämisprosesseja. Työskentelyn sisällöt voivat kohdistua esimerkiksi vuorovaikutuksen ja kommunikaation, keskusteluforumeiden rakentamisen ja yhteisöllisen energisaation lisäämiseen. Kehittämispäivien ympäristönä ja yhtenä välineenä voivat toimia myös erilaiset luonnon ympäristöt, jotka tukevat irrottautumista ja hyödyllistä prosessia. 


------------------------------------------------------------------------------------------------


Yhteydenotot: luovatprosessit@gmail.com 

puh. 040-5484558


I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.